Publieksjaarverslag 2019

Voor u ligt het Publieksjaarverslag 2019 van Cliëntenbelang Amsterdam, een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van Amsterdammers met een (dreigende) lichamelijke, sociale, verstandelijke of psychische beperking. We komen ook op voor hun mantelzorgers.

We zijn een vereniging met 40 medewerkers en 70 lidorganisaties. Ons werkgebied is de regio Amsterdam, en in toenemende mate andere plaatsen in Noord-Holland. We werken nauw samen met zo'n 150 vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn voor onze belangenbehartiging.

Hoe wij de cliënt centraal stellen, leest u in dit verslag. Het bevat slechts een selectie van de resultaten uit 2019. We wensen u veel leesplezier!

PAGINA 1

Evenement 'Mijn plek in de samenleving'; 10 jaar Life Coach; voortbestaan Radio Signaal en Amsterdamse Lokale Inclusie Agenda (ALIA).

PAGINA 2

Positie mensen met beperking verslechterd; betere informatie nodig over wonen met beperking; Manifest 'Amsterdam Autoluw' en 'Zwartwitboek openbaar vervoer'.

PAGINA 3

De gastcolumn is dit jaar van José Manshanden, directeur van de GGD Amsterdam.

PAGINA 4 Moeilijkere kwesties cliëntondersteuners; vragen over kosten langdurige zorg, ambulante ondersteuning en wonen; cliëntondersteuners helpen moeders met zorgenkindjes (verhaal); meer juridische procedures en strijden voor eerlijke schoonmaakuren.

PAGINA 5 In de rubriek 'Vrijwilliger bedankt!' laten we onze vrijwilliger Renny van Delden aan het woord: "Als vrijwilliger zou ik graag wat meer contact hebben met de medewerkers. Ze zijn altijd welkom om advies te vragen."

PAGINA 6 In vogelvlucht een overzicht van het werk rond onze campagne om onze naamsbekendheid te vergroten.

PAGINA 7 Kennisgroep 'Personen met onbegrepen gedrag'; mentale gezondheid; Crisiskaart hulpmiddel Wet verplichte ggz; Thrive Amsterdam; kinderen van ouders met psychische problemen; druk op mantelzorgers en het verhaal van Malène Duijst.

PAGINA 8 Pgb voor mensen met veel uren ondersteuning; meer rechten cliënten met Hbh; gesprekken indicaties Hbh moeten beter; gastlessen cliënten in lesprogramma zorgstudies en valpreventie ouderen blijft bestaan.