Jaarverslag
2018

Voor u ligt de publieksversie van het Jaarverslag 2018 van Cliƫntenbelang Amsterdam, een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen in een kwetsbare positie vanwege hun (dreigende) lichamelijke, sociale, verstandelijke of psychische beperking.

We zijn een vereniging met 40 medewerkers en 70 lidorganisaties. Ons werkgebied is de regio Amsterdam, en in toenemende mate andere plaatsen in Noord-Holland. We werken nauw samen zo'n 150 vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn voor onze belangenbehartiging. Hoe wij de cliƫnt centraal stellen, leest u in dit verslag met een selectie van de resultaten uit 2018. We wensen u veel leesplezier!