Publieksjaarverslag 2020

Leuk om u te mogen begroeten!

Ook over 2020 hebben we een publieksjaarverslag gemaakt. Deze bevat een selectie van onze activiteiten die we in 2020 hebben uitgevoerd. Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van Amsterdammers met een (dreigende) lichamelijke, sociale, verstandelijke of psychische beperking. We komen ook op voor hun mantelzorgers.

We zijn een vereniging met 40 medewerkers en zo'n 60 lidorganisaties. Ons werkgebied is de regio Amsterdam, en in toenemende mate andere plaatsen in Noord-Holland. We werken nauw samen met zo'n 130 vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn voor onze belangenbehartiging. Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

1


Vereniging en communicatie

2


Over het jaar met corona

3


Inclusie, toegankelijkheid en mobiliteit

4


Column van Edwin van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het BovenIJ Ziekenhuis

5


Onafhankelijke Cliëntondersteuning

6


Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)

7


Rubriek 'Vrijwilliger bedankt....' met Nancy Geijssen

8


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Buurtteams

9


Jeugd en (mantel)zorg